Anmälda lag

Flickor 11/12 Tröjfärg ord.Tröjfärg res.
Flickor 10/11Pojkar 11/12

Örsundsbro IF Blå/blå Röd/blå
Pojkar 10/11
Stenhagens KK

Röd

Svart